สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดส่งคำสั่งปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทนชดเชย และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
 
1)จัดส่งคำสั่งปรับ 7 ชุด 2)จัดส่งภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ให้แล้วเสร็จทุกโรง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งปรับพนักงานราชการ
 
เมื่อ : 2014-02-19 01:45:21