สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การส่งเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการจัดสรรโอกาสเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด ๒.ประกาศการจัดสรรโอกาศเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การส่งเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการจัดสรรโอกาสเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
เมื่อ : 2014-02-17 21:56:59