สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การจัดกิจกรรมกีฬา จัตุรมิตรสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุรินทร์ " ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ได้จัดกิจกรรมกีฬา จัตุรมิตรสัมพันธ์ “รู้รักสามัคคี ๔ เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ” ครั้งที่ ๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จึงขอให้ ข้าราชการและ ลูกจ้าง ตามคำสั่ง ที่แนบมาพร้อมนี้ มาช่วยปฏิบัติราชการ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ ราชการ /เอกสาร คำสั่ง
 
เมื่อ : 2014-02-12 02:24:44