สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การรับและการแก้ไขเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
 
*** จากการจัดกิจกรรมวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2557 นั้น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเพื่อให้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556 ที่ไม่ได้รับเกียรติบัตรดังกล่าว ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานที่จัดงานวันครูในแต่ละอำเภอเพื่อขอรับเกียรติบัตร เนื่องจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรทุกรางวัลให้กับหน่วยงานที่จัดงานในแต่ละอำเภอแล้ว 2. ผู้ที่ประสงค์จะแก้ไข เกียรติบัตร กรุณาส่ง เกียรติบัตรที่ต้องการแก้ไข พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกาาสุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ------------------------ ติดต่อ : คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทร/โรสาร. 0 4459 9656 E - mail : surin_prov2@ksp.or.th
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-02-05 10:34:48