สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
 
1. คำสั่ง สพป.สุรินทร์ เขต 2 2. รายละเอียดแนบท้ายปรับอัตราค่าจ้างประจำของส่วนราช
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำส่วนราชการ
- รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำส่วนราชการ
 
เมื่อ : 2014-02-04 06:14:42