สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครู (โรงเรียนบ้านศรีณรงค์)
 
ตัวอย่างคำสั่ง การย้ายและตัดโอนตำแหน่ง ขอให้ ร.ร. บ้านศรีณรงค์ ออกคำสั่ง จำนวน 12 ชุด ส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างคำสั่ง
- บัญชีรายละเอียด
 
เมื่อ : 2014-02-04 06:05:36