สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้มาเซ็นทราบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
ตามที่ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้แจ้งให้โรงเรียนสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2560 โดยให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มาเซ็นรับทราบการเกษียณที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2556 นั้น ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ยังไม่มาเซ็นรับทราบ ดังรายชื่อตามไฟล์แนบ ได้มาเซ็นรับทราบการเกษียณอายุราชการที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยด่วน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชีรายชื่อ
 
เมื่อ : 2014-02-04 04:55:39