สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1 -15 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้ 1) คำร้องขอย้าย 2) สำเนา ก.พ.7 (เป็นปัจจุบัน) 3)รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สำเนาบัตรประจำตัว 6)ข้อมูลประกอบการย้าย 7) เอกสารเพิ่มตามหลักเกณฑ์การย้านของ สพป.สุรินทร์ เขต 2 หมายเหตุ 1) ส่งภายใน สพป.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน 1 ชุด 2) ส่งต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- ข้อมูลประกอบ
- คำร้องขอย้าย
- คำร้องสับเปลี่ยน
- หลักเกณฑ์ตาม ว 8
 
เมื่อ : 2014-01-30 12:16:25