สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจรตามหลักสูตรค่ายธรรมวุธ พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน
 
องค์การยุวธรรมมิกชนประเทศไทย ซึ่งเป็ฯองค์กรสาธารณประโยชน์ประเภทสันบสุนและส่งเสริม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสาร1
 
เมื่อ : 2013-05-31 09:07:39