สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 
ขอความร่วมมือสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลพนักงานราชการ เพื่อเตรียมการปรัีบค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557และเมื่อได้รับแจ้งจากสพฐ.แล้ว จักได้จัดส่งร่างคำสั่ง รายละเอียดแนบคำสั่งเพื่อดำเนินการต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 
เมื่อ : 2014-01-23 10:37:09