สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การรับสมัครคู่สมรสร่วม "จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง" ประจำปี 2557
 
ด้วย อบจ.สุรินทร์ กำหนดจัดงาน "จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง" ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 8) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านตากลาง อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีการแต่งงานของชนพื้นเมืองสุรินทร์กลุ่มชาติพันธุื กวย "พิธีซัตเต" ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความผูกพันด้านจิตใจ และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ จึงประชาสัมพันธ์การรับสมัครคู่สมรสเข้าร่วมโครงการฯ หากมีคู่สมรสสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบจ.สุรินทร์ โทร. 044-511974 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-01-22 16:00:35