สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
 
ด้วย โรงเรียนนายร้อยตำรวจจะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยดำเนินการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว จึงประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบคัดเลือกดังกล่าว โดยกำหนดรับสมัครบุคลภายนอก (ชาย) ซึ่งสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2557 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยตำรวจที่ www.rpca.ac.th และ www.rpca-admission.com หรือประกาศของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-01-22 15:33:22