สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2557
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2557
- คู่มือประกวดต้นแบบ ปี 2557
 
เมื่อ : 2014-01-22 13:26:17