สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
วุฒิบัตร ผู้ผ่านการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
แจ้งผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้าย รับวุฒิบัตร ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หน่วยพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้ารับการพัฒนาระหว่างวันที่ 7-8 และ 14-15 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมเพชรเกษม จังหวัดสุรินทร์ เข้ารับได้ที่กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุรินทร์ เขต 2 (นายอัษฎางค์ ศรีอรห์)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาฯ
 
เมื่อ : 2014-01-21 14:21:38