สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กำหนดจัดทำโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๒ (การทำบุญเดือนเกิด) มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจ ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี สมานฉันท์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ (เอกสารแนบ)
 
เมื่อ : 2014-01-21 10:51:39