สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับ หน่วยงาน / สถานศึกษา สังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - โปรแกรม KSP Renew
- รายละเอียดกระบวนการ
- คู่มือการใช้โปรแกรม KSP Renew
- แผนผัง
- แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน + ต่ออายุ
 
เมื่อ : 2014-01-20 11:20:20