สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
ตามที่ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้แจ้งงดการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทไว้ก่อนนั้น บัดนี้ สพฐ.ได้ส่งแบบบัตรมาเพื่อดำเนินการแล้ว จึงแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะขอมีบัตร ดำเนินการขอมีบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 2014-01-17 10:36:54