สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล "คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ปีที่ 2" ประจำปี 2556
 
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศจะได้รับโล่ และเกียรติบัตร ส่วนผู้ที่มิได้มีรายชื่อตามประกาศจะได้รับเกียรติบัตรชมเชย ในวันครูที่ 16 มกราคม 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประกาศรางวัล คุรุสภา ปีที่ 2
 
เมื่อ : 2014-01-13 14:40:02