สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญประชุม
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ขอเชิญ คณะกรรมการตามคำสั่ง สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ 31/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักภาพข้าราชการและลูกจ้าง สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 ในวันที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 10.00 -12.00น ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ (เอกสารแนบ)
 
เมื่อ : 2014-01-10 13:08:35