สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ตรวจสอบข้อมูลการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 และวันที่ 1 มกราคม 2557
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- ระเบียบและรายละเอียด
 
เมื่อ : 2014-01-07 16:49:31