สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานทุน EDF ประจำปีการศึกษา 2557
 
ขอให้โรงเรียนมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบงานทุน edf ไปประชุมในวันที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อ.เมืองสุรินทร์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือเชิญประชุม
 
เมื่อ : 2013-12-24 11:54:25