สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งให้ส่งบัตรเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
 
ขอให้ผู้ขอมีบัตรเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน จำนวน 24 ราย ตามเอกสารที่แนบนี้ ส่งบัตรที่เขตได้ส่งให้ท่านได้ระยะเวลานานแล้ว ลงลายมือชื่อผู้ขอมีบัตร เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ลงนาม ทำให้ไม่สามารเสนอแฟ้มดำเนินการได้ ขอความอนุเคราะห์ท่านส่งให้เขตโดยด่วน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อฯ
 
เมื่อ : 2013-12-23 11:20:12