สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กำหนดจัดทำโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๒ (การทำบุญเดือนเกิด) มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจ ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี สมานฉันท์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๒ พร้อมทั้งเตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ (เอกสารแนบ)
 
เมื่อ : 2013-12-20 12:42:24