สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เร่งรัดการดำเนินการรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC โดยด่วน
 
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้ารายงานและยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC ที่ http://data.bopp-obec.info/building โดยด่วนที่สุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เมื่อ : 2013-12-19 14:12:02