สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การส่ง รางวัล "คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา" ปีที่ 2 ประจำปี 2556
 
***** ตามประกาศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ปีที่ 2” ประจำปี 2556 ให้ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่อยู่ใน (อำเภอรัตนบุรี / ท่าตูม / ชุมพลบุรี / โนนนารายณ์) ทุกสังกัดตามประกาศ ส่ง ผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 .......
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2013-12-16 11:44:36