สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพแลมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ 2557
 
แจ้งรายงานตัวจัดทำสัญญาจ้าง 16 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพแลมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ 2557
- สัญญาคำประกัน
- รายชื่อบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
เมื่อ : 2013-12-13 09:57:38