สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
 
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ประสงค์ขอย้า่ยเพิ่มเติม ให้เขียนคำร้องขอย้ายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะย้าย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา
 
เมื่อ : 2013-12-12 20:50:15