สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กรณีเปลี่ยนตำแหน่งใหม)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่งและคำสั่ง
- บัญชีรายละเอียด
 
เมื่อ : 2013-12-12 17:22:07