สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เร่งรัดการดำเนินการรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
 
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ ขอให้เข้าไปยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC ที่ http://data.bopp-obec.info/building/ โดยด่วน ระบบยังเปิดให้บริการและยืนยันข้อมูลอยู่
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - โรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล B-OBEC
 
เมื่อ : 2013-12-11 10:14:24