สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (ร.ร.บ้านโพธิ์ห้วย)
 
ขอให้ ร.ร.บ้านโพธิ์ห้วย ออกคำสั่งแต่งตั้ง ครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (ดังตัวอย่างคำสั่งที่แนบ ) ส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน 12 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างคำสั่ง
- รายละเอียด
 
เมื่อ : 2013-12-10 20:15:06