สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ตัวอย่างแบบขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย(ป.ม.)
 
สำหรับหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย(ป.ม.) ประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จะเป็นผู้ดำเนินการออกให้ โดยให้ผู้ขอพระราชทานดำเนินการกรอกแบบคำร้องส่งมาพร้อมกับเอกสารประกอบอื่น ๆ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างแบบขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 
เมื่อ : 2013-12-04 14:36:05