สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี2557
 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดทำแผนปฏฺิบัติการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แผน ๓ การป้องกันฯ/แบบรายงาน
 
เมื่อ : 2013-12-04 09:46:03