สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (รภ.สุรินทร์)
 
ผู้มีความประสงค์เข้ารับการพัฒนาฯ ให้แจ้งชื่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 (นายอัษฎางค์ ศรีอรห์ หมายเลขโทรศัพท์ 086 - 8716944)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้ง
 
เมื่อ : 2013-12-03 08:59:36