สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญประชุม
 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบ และปรึกษาหารือ แนวนโยบายในการปฏิบัติราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนรับทราบสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาระดับเครือข่าย ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ (ห้องประชุมชั้น ๓)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ (เอกสารแนบ)
 
เมื่อ : 2013-11-27 13:38:17