สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เร่งรัดการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)ภาคเรียนที่2/2556
 
ให้โรงเรียนเร่งดำเนินการบันทึกและยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 2013-11-27 11:33:35