สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
 
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกยืนยัน
 
เมื่อ : 2013-11-25 11:54:02