สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมแข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษา โครงการพลังคิดสะกิดโลก
 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2556 ทางไปรษณีย์ ที่ ตู้ ปณ.5 ปณฝ.ราชเทวี กรุงเทพฯ หรือผ่านทางเวบไซต์ ที่ www.พลังคิด.com เงินรางวัลหากชนะิเลิศระดับจังหวัด จะได้รับ 250,000 บาท ระดับภูมิภาค รางวัลละ 1,000,000 บาท และระดับประเทศ จะได้รับเงินรางวัล 2,000,000 บาท ปล. เอกสารแนบ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้จัดส่งให้ทุกโรงเรียนในช่องส่งหนังสือแล้ว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 2013-11-21 13:06:52