สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การประชาสัมพันธ์ - หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล
 
กำหนดส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 (หากพ้นกำหนด จะไม่รับการพิจารณา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ
- ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 - เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล
- แบบขอรับรางวัลคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ปีที่ 2 ประจำปี 2556
 
เมื่อ : 2013-11-20 09:55:22