สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 
แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นคำร้องขอย้าย กรณีปกติไว้ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 ให้มาแลดงวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำในวันที่ 20 พฤสจิกายน 2556 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยรายงานตัว เวลา 09.30 น. เริ่มแสดงวิสัยทัศน์ เวลา 10.00 น. ใช้เวลาแสดงวิสัยทัศน์ คนละ 5 นาที
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย
 
เมื่อ : 2013-11-17 14:49:42