สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญฯชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
 
แจ้ง ผู้สอบแข่งขันได้มาสมัครเข้ารับการประเมิน โดยสมัครวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556 ประกาศรายชื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2556 สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ดังนี้ 1 0100623 นางสาวมินตรา เผยโคกสูง 43 2 0100232 นางวรัญชญา ทอนเทพ 44 3 0102917 นางสาวกานดา สารพล 45 4 0101531 นางสาวศุภวรรณ สินอำนวยผล 46 5 0100178 นางสาวอิสรียา เชิดฉาย 47 6 0101726 นางสาวประพัฒน์ศร ประวันรัมย์ 48 7 0100206 นายสายัณห์ ประกอบผล 49 8 0100989 นางสาววรรณนิสา หุบสระน้อย 50 9 0100773 นางสาวพัชรินทร์ ศรีศักดิ์มะเริง 51 10 0103670 นายอนันตพงศ์ สมบูรณ์การ 52
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นับัญชีอื่น ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
 
เมื่อ : 2013-11-17 14:04:51