สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การเตรีตวามความพร้อมเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
 
กรม ควบคุมโรค กระทรวงสาธาณสุข ได้มีการทบทวนข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2556
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสาร1
 
เมื่อ : 2013-05-28 21:12:23