สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) ภาคเรียนที่ 2/2556
 
ถึงเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ทุกโรงเรียน ระบบเปิดให้ทำการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 ขอความกรุณาให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเพิ่มเติมให้ครบทุกหัวข้อในเมนู ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ตามแบบเก็บข้อมูลพื้นฐาน ที่ได้แจกในช่วงเทอมแรก หรือโหลดได้ ดังเอกสาร แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ข้อมุลทั่วไป
 
เมื่อ : 2013-11-15 15:06:35