สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอความร่วมมือเขียนเรื่องเล่าความสำเร็จ ’โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ควบคุมน้ำหวานและขนมกรุมกรอบ’
 
ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา รว่มมือ สำนักงานสาธารสุขจังหงวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการตามนโยบายเรื่องโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก้าวสู่อาหารปลอดภัย ปลอดน้ำอัดลม ควบคุมน้ำหวานและขนมกรุมกรอบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสาร1
 
เมื่อ : 2013-05-28 21:10:44