สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤตและนักการภารโรง (งบดำเนินงาน)
 
เพิ่มเติม ในสัญญาจ้าง ดังนี้ ให้สถานศึกษาที่มีนักการภารโรง (งบดำเนินงาน) จัดส่งคำสั่งจ้าง/พร้อมรายละเอียดแนบท้าย จำนวน 2 ชุด นอกนั้น รายละเอียดคงเดิม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สัญญาจ้างครูวิกฤตและนักการภารโรง(งบดำเนินงาน)
 
เมื่อ : 2013-11-13 18:00:18