สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งจัดทำสัญจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
 
จัดส่งสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 18 พ.ย.2556 นี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - จัดส่งสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
- สัญญาจ้าง
 
เมื่อ : 2013-11-13 17:24:19