สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีชำนาญการพิเศษ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- คำสั่งถอนชื่อ
- คำสั่งเลื่อนกรณีพิเศษ
- คำสั่งแก้ไข
- รายละัเอียด
 
เมื่อ : 2013-11-12 11:03:32