สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤตและนักการภารโรง(งบดำเนินงาน)
 
จัดทำสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งจัดทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤตและนักการภารโรง(งบดำเนินงาน)
- ตัวอย่างสัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤตและนักการภารโรง(งบดำเนินงาน)
 
เมื่อ : 2013-11-11 13:31:55