สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2556
 
การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2556 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดในเขต อำเภอชุมพลบุรี อำเภอสนม อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอท่าตูม จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2556 ตามสถานที่ที่เห็นสมควร ส่วนโรงเรียนในสังกัดในเขตอำเภอรัตนบุรีเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุที่ทางสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จัดขึ้น ณ โรงเรียนรัตนวิทยาคม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้ง
 
เมื่อ : 2013-11-11 09:34:27