สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรรพรรดิมาลาประจำปี 2553-2555
 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้พิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555 เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานในสังกัด ในการนี้ จึงขอผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 11 – 22 พฤศจิกายน 2556 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองในตระกูลเดียวกันด้วย(ถ้ามี)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรฯปี 2553
- รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรฯปี 2554
- รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรฯปี 2555
 
เมื่อ : 2013-11-07 11:56:37