สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) ภาคเรียนที่ 2/2556
 
ให้โรงเรียนทุกโรง รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ 10 พฤศจิกายน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ให้จงได้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
 
เมื่อ : 2013-11-05 10:27:24